Pravidla lovu

Podmínky chytání ryb na rybníku DUBENEC 2022

Cena povolenky: 450,- Kč bez ryby za dobu od 6:00 hodin do 19:00 hodin.

Možnost chytání: duben, květen, červen, září, říjen (sobota, neděle, svátky)
červenec – srpen (nonstop)
v ostatní dny a časy pouze po dohodě s Petrou Záleskou, tel. 605038577).

Před zahájením chytání se ohlaste službě, která Vám vystaví „Pověření k lovu ryb na udici na rybníku DUBENEC (dále „Pověření“).

Na Pověření může chytat pouze jeden rybář. Pověření je nepřenosné.

Při kontrole se prokažte Pověřením.

K lovu lze použít maximálně 2 udice, každou s jedním návazcem.

K lovu lze použít nástrahy rostlinného původu, masné červy, žížaly.

Lov dravých ryb je zakázán.

Při manipulaci s rybou používejte podložku pod ryby nebo vaničku – možno půjčit u služby.

Ulovená ryba musí být neprodleně a s náležitou opatrností vrácena zpět do vody.

Udržujte čistotu a pořádek!!!

Přístřešky a bivaky jsou povoleny po dohodě se správcem rybníku za poplatek 50 Kč / den.
Je zakázáno používat pletené kmenové nebo odhozové šnůry.

Pálení ohně lze pouze na určeném místě.

K podebrání ryb je nutnost použít podběrák s rameny min. 90 cm.

Každý rybář je povinen používat desinfekci pro ošetření ryb, která mu bude ev. zapůjčena.

Je zakázáno ryby sakovat nebo jiným způsobem přechovávat.

Zákaz lovu na srkačky.

Při ukončení lovu nebo platnosti Pověření toto Pověření odevzdejte službě, která ho bude evidovat.

Lov sumců je povolen pouze výjimečně pověřeným osobám.

Při odjezdu je rybář povinen umožnit nahlédnout kontrole do zavazadlového prostoru vozidla.

Osoby oprávněné kontrolovat pověření k lovu ryb: členové rybářské stráže, správce a pověřené osoby, policie ČR.